Dagordning till Vinbäcks Fibers Föreningsstämma

Söndag 30/6 2019 i Församlingshemmet kl 18:00.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en
  är sammankallade.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

MVH Styrelsen

Viktig information!

Den 28/02 kommer kvartalsavgiften på 1224:- plus medlemsavgift (100:-) för 2019  Totalt 1324:- att dras med autogiro.

MVH Styrelsen.

Varning för ”försäljare”

Medlemmar i en annan fiber-förening i Tanum har blivit besökta av ”Telia” som säger att TV-boxen måste bytas ut.
Och skriver man då på avtalet direkt med dem, så kostar det inget. Annars kommer det att kosta 1900kr senare.
 
Fiber-föreningen hade kollat upp det här med Telia och de ska inte byta några TV-boxar.
 
Skriv inte på något om ni får besök.

Vänligen kontakta vår ordförande Uno om ni får besök.
Telefon: 070-555 00 14

MVH Styrelsen
 

Verksamhetsberättelse för Vinbäcks Fiber 2017-18

Verksamhetsberättelse för Vinbäcks Fiber 2017-18

Styrelsen har haft 3 st styrelsemöten under det gångna året och ett antal mailkonversationer.
Ordf. har hjälpt ett 10-tal medlemmar med installation och att komma igång.
Vi fick till ett nytt avtal med Telia som från början såg ut att sluta på 39900:- men efter en ny vända slutade på 26700:-.
Efter byte av handläggare på Telia ,vi gick tillbaka till tidigare ”Lennart Hallgren” ,blev det till slut 17500:- och upp till 160 st medlemar.
Vi har fått 18 st nya medlemmar som är i gång och 3 st är under byggnad.
Varje ny medlem har fått besök av ordf. minst 3 ggr.
Detta innebär att vi i dagsläget är 153 st medlemmar.
Samarbetet med Fiberekonomi som sköter fakturering och bokföring fungerar som förväntat.
Vi har fortsatt med ”påminnelse” till betalning har genomförts på ”hemsida” och som ”nyhetsbrev”.
En skrivelse sändes under 2017 till Tanums kommun angående hastigheten inom bostadsområdena på Vinbäck. Hastigheten har höjts från 30 till 40 km/tim.
Detta resulterade som befarat ingen åtgärd.
Vi stämman 2017 beslutades om namnlista. Detta har beklagligt nog inte genomförts.
I övrigt får styrelsen hänvisa till protokoll som finn hos ordf.

Styrelsen för Vinbäcks Fiber

Kallelse till ordinarie stämma Ek.För.Vinbäcks Fiber

Kallelse till ordinarie stämma Ek.För.Vinbäcks Fiber

Söndagen den 10 juni kl 19.00 i Tanumsskolans matsal

Dagordning enligt nedan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämma
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorer
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning, lägst 2 (två) och högst 5 (fem) personer varav en är sammankallande
16. Status av leverans från Telia
17. Avtal
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi vill också passa på att informera er alla om att autogiron kommer att dras i slutet av augusti.

Vi vill också IGEN påminna er alla som idag inte än är registrerad på vår hemsida gällande nyhetsbrev att göra detta då ni automatiskt kommer få mail från föreningen gällande viktig information. Förhoppningen är att slippa springa runt och dela ut lappar.

VI ÖNSKAR ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER PÅ STÄMMAN!

Vinbäcks Fiber, Styrelsen