För er som ej var på mötet!

  • För er som ej var på mötet finns utrustning att hämta samt papper som ska fyllas i och återlämnas till Telia samt föreningen.
  • Vänligen kontakta Michael på 0706-879279 för mer information
  • Blankett för utskrift Telia, skicka till nedan adress eller scanna in och maila till oskar.haggner@teliasonera.com Går också självklart bra att lämna in i både Uddevallas och Trollhättans Telia butik.

Adress:
Telia, Part of TeliaSonera Group, Business Area Mobility
Ladugårdsvägen 12
461 70 Trollhättan

Klicka här för att ladda hem Blanketten

 

  • När sedan installationen börjar bli klar och när fibern är indragen av installatören och mediaomvandlaren lyser grönt, mailar ni till oskar.haggner@teliasonera.com så sätter han igång Telias tjänster.

Vad händer med din telefoni när du byter till Telias fiberlan?

Du måste själv beställa överflyttning av ditt telefonnummer till Telia bredbandstelefoni. Vad du behöver göra och hur lång tid det tar beror helt på vad du har idag. Du ringer alltid till Telia, och dom hjälper dig att flytta över ditt telefonnummer till Telia Bredbandstelefoni. Hur lång tid det tar beror däremot på vad du har idag.

För dig som redan har telefoni hos Telia
Kontakta Telia på telefon 020-755 766 för att beställa överflyttning av ditt telefonnummer till Telia Bredbandstelefoni. Telia skickar ett avtal som du behöver godkänna därefter flyttar Telia över din telefon inom några dagar.

För dig som har telefoni hos annan operatör
Kontakta Telia på telefon 020-755 766 för att beställa överflyttning av ditt abonnemang till Telia. I vissa fall behöver Telia en fullmakt från dig. Denna ger Telia rätt att begära över ditt telefonnummer till dem och avsluta ditt abonnemang hos den andra operatören.
Telia kan bara ta över ett telefonnummer som är i drift hos den andra operatören, det är därför viktigt att du inte själv ringer och avslutar ditt abonnemang.  Eftersom Telia behöver tid för postgången för avtalet och fullmakten, är det viktigt att du i god tid ringer till Telia och beställer.

Kontrollera med din fastighetsägare/hyresvärd när det är beräknat att
överkopplingen ska ske, och berätta detta för Telia när du ringer.

Att tänka på

• Fullmakten måste skrivas under av den person som står som ägare av telefonen för att vara giltig.

• Beställ i god tid, helst 3-4 veckor innan överflyttningen om ditt telefonnummer ska flyttas över från någon annan operatör.

• Om datumet för leveransen av det nya nätet till fastigheten ändras, tänk på att ringa till Telia och ändra tid för omkopplingen, så att du inte blir utan telefon.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften ska nu betalas, sista betalningsdatum är 30 november 2015.

Belopp enligt anslutningsavtalet 14 000:- sek till BG 178-7274

Viktigt: betalningen ska märkas med fastighetsbeteckning

Kontakta Bäck installation!

För er som EJ ännu kommit i kontakt eller kontaktat Bäck vänligen gör detta snarast för att boka tid på nedan information.

Bäck Installation

Tel.0300-71999

Tryck val #1 Göteborgsområdet

Säg att ni ringer från Vinbäcks Fiber Tanumshede

Informationsmöte Tisdag den 27 oktober

Tisdag den 27 oktober i Tanumskolans matsal klockan 19:00 välkomnar vi er till informationsmöte.

Teliabutiken Torp samt Projektledaren från Bäck installation kommer närvara på mötet för att svara på medlemmarnas frågor.

Vi kommer också dela ut följande på mötet, 1st Gateway samt 1st digitalbox till varje fastighet, för er som saknar TV Hdmi-ingång så kan vi erbjuda en adapter. Meddela detta vid mötet.