Tidigare lagd dragning på autogiro i Augusti!

Föreningen skall betala faktura från Telia den 28 sept. och då kan vi inte dra med autogiro den 28 sept. utan fick dra 1 månad tidigare. Detta är ett förbiseende från styrelsens sida.
Dragningar med autogiro kommer att ske 28 nov, 28 febr , 28 maj o 28 aug osv.

Har man inte pengar på kontot som autogirot dras ifrån den 28:e, så får man ut en pappersfaktura + en påminnelseavgift på 60:-

Du kan gå in på Fiberekonomi och se fakturan från och den 1:e i dragningsmånaden.

MVH Styrelsen