Medlemsavgiften som skulle dras 28/2 har ej blivit dragen

Medlemsavgiften som skulle dras 28/2 har ej blivit dragen.
Detta kommer istället att ske 28/5.

Styrelsen