Verksamhetsberättelse för Vinbäcks Fiber 2017-18

Verksamhetsberättelse för Vinbäcks Fiber 2017-18

Styrelsen har haft 3 st styrelsemöten under det gångna året och ett antal mailkonversationer.
Ordf. har hjälpt ett 10-tal medlemmar med installation och att komma igång.
Vi fick till ett nytt avtal med Telia som från början såg ut att sluta på 39900:- men efter en ny vända slutade på 26700:-.
Efter byte av handläggare på Telia ,vi gick tillbaka till tidigare ”Lennart Hallgren” ,blev det till slut 17500:- och upp till 160 st medlemar.
Vi har fått 18 st nya medlemmar som är i gång och 3 st är under byggnad.
Varje ny medlem har fått besök av ordf. minst 3 ggr.
Detta innebär att vi i dagsläget är 153 st medlemmar.
Samarbetet med Fiberekonomi som sköter fakturering och bokföring fungerar som förväntat.
Vi har fortsatt med ”påminnelse” till betalning har genomförts på ”hemsida” och som ”nyhetsbrev”.
En skrivelse sändes under 2017 till Tanums kommun angående hastigheten inom bostadsområdena på Vinbäck. Hastigheten har höjts från 30 till 40 km/tim.
Detta resulterade som befarat ingen åtgärd.
Vi stämman 2017 beslutades om namnlista. Detta har beklagligt nog inte genomförts.
I övrigt får styrelsen hänvisa till protokoll som finn hos ordf.

Styrelsen för Vinbäcks Fiber