Installationen har startat i våra fastigheter!

Installationen har startat i våra fastigheter, alla godkännande är klara.
Tryckning under väg samt viss grävning kommer ske så snart tjälen släpper igen.

Information om att Bäck delat ut ”Öppen Fiber” och att man då kan välja leverantör är felaktigt.
Har varit i kontakt med dem och fått informationen om att de ska sluta då vi är bundna enligt kontraktet.
Ber om ursäkt om detta varit förvirrande för vissa.

Vid övriga tekniska frågor eller problem rörande fibern ber vi er kontakta Telia 90200 eller till nuvarande tjänsteleverantör för frågor rörande nuvarande abonnemang.

För inkoppling är det enligt tidigare information Oskar på Telia som ska kontaktas, oskar.haggner@teliasonera.com

Trafikverket har nu godkänt tillstånden vi väntat på!

Trafikverket har nu godkänt tillstånden vi väntat på.
Bäck Installation kommer att ha en genomgång med trafikverkets driftentreprenör på plats 17 Feb, då man går igenom tillvägagångssättet av arbetet.

Efter detta beslut inväntar Bäck ett godkännande på en trafikanordningsplan som har en handläggningstid på 3 veckor hos trafikverket.

Förhoppningsvis kommer de kunna starta arbetet i slutet av februari och om det går som planerat kommer Bäckinstallation att driftsätta fibern i hushållen i slutet av mars början på april.
Notera dock att om det fryser till kommer allt att fördröjas då det ej går att schakta när det är tjäle pga. skaderisken på befintliga kablar.