För er som ej var på mötet!

  • För er som ej var på mötet finns utrustning att hämta samt papper som ska fyllas i och återlämnas till Telia samt föreningen.
  • Vänligen kontakta Michael på 0706-879279 för mer information
  • Blankett för utskrift Telia, skicka till nedan adress eller scanna in och maila till oskar.haggner@teliasonera.com Går också självklart bra att lämna in i både Uddevallas och Trollhättans Telia butik.

Adress:
Telia, Part of TeliaSonera Group, Business Area Mobility
Ladugårdsvägen 12
461 70 Trollhättan

Klicka här för att ladda hem Blanketten

 

  • När sedan installationen börjar bli klar och när fibern är indragen av installatören och mediaomvandlaren lyser grönt, mailar ni till oskar.haggner@teliasonera.com så sätter han igång Telias tjänster.