Kort rapport från stämman

* Nya medlemmar
Uno Finn informerade stämman om läget gällande nya medlemmars möjlighet om inträde
i Vinbäcks Fiberförening där Telia ska återkomma med ett pris för inkoppling och för inkludering
som medlemmar i föreningen.

* Trafik
Uno Finn redogjorde för de skrivelser som skickats till kommunen angående de förändrade
hastighetsbegränsningar från 30-40km/h om begäran att återgå till tidigare 30km/h inom villaområde. Skrivelserna har inte hörsammats varför styrelsen har förespråkat ett upprop med namnlista för inlämning till ansvariga tjänstemän och politiker i kommunen för att få en förändring till stånd enligt begäran. Stämman uttryckte sitt samtycke för namnlista och en förändring av hastighet tillbaka till 30km/h.

* Abonnemangs- samt medlemsavgift
Telia har efter skrivelse av Uno Finn kompenserat föreningens medlemmar med ett kvartal utan debitering m anledning av försening vid installation av fiber. Det innebär att per den 28 augusti tar vi bort kvartalsavgiften, dvs att kvartalet blir avgiftsfritt.
Medlemsavgiften 100kronor kommer att tas ut i samband med november-”faktura”

*Styrelsens uppmaning
Medlemmarna i Vinbäcks Fiberförening har fått en av Sveriges billigaste helt kompletta anslutningar av fiber (Från station till insida vägg i huset) och dessutom en ganska låg månadsavgift.

Vi tycker inte det är för mycket begärt att medlemmarna ställer upp 1 timma/år och kommer på stämman.
Heder åt de medlemmar som kom.

MVH Styrelsen