Vad händer med din telefoni när du byter till Telias fiberlan?

Du måste själv beställa överflyttning av ditt telefonnummer till Telia bredbandstelefoni. Vad du behöver göra och hur lång tid det tar beror helt på vad du har idag. Du ringer alltid till Telia, och dom hjälper dig att flytta över ditt telefonnummer till Telia Bredbandstelefoni. Hur lång tid det tar beror däremot på vad du har idag.

För dig som redan har telefoni hos Telia
Kontakta Telia på telefon 020-755 766 för att beställa överflyttning av ditt telefonnummer till Telia Bredbandstelefoni. Telia skickar ett avtal som du behöver godkänna därefter flyttar Telia över din telefon inom några dagar.

För dig som har telefoni hos annan operatör
Kontakta Telia på telefon 020-755 766 för att beställa överflyttning av ditt abonnemang till Telia. I vissa fall behöver Telia en fullmakt från dig. Denna ger Telia rätt att begära över ditt telefonnummer till dem och avsluta ditt abonnemang hos den andra operatören.
Telia kan bara ta över ett telefonnummer som är i drift hos den andra operatören, det är därför viktigt att du inte själv ringer och avslutar ditt abonnemang.  Eftersom Telia behöver tid för postgången för avtalet och fullmakten, är det viktigt att du i god tid ringer till Telia och beställer.

Kontrollera med din fastighetsägare/hyresvärd när det är beräknat att
överkopplingen ska ske, och berätta detta för Telia när du ringer.

Att tänka på

• Fullmakten måste skrivas under av den person som står som ägare av telefonen för att vara giltig.

• Beställ i god tid, helst 3-4 veckor innan överflyttningen om ditt telefonnummer ska flyttas över från någon annan operatör.

• Om datumet för leveransen av det nya nätet till fastigheten ändras, tänk på att ringa till Telia och ändra tid för omkopplingen, så att du inte blir utan telefon.