Trafikverket har nu godkänt tillstånden vi väntat på!

Trafikverket har nu godkänt tillstånden vi väntat på.
Bäck Installation kommer att ha en genomgång med trafikverkets driftentreprenör på plats 17 Feb, då man går igenom tillvägagångssättet av arbetet.

Efter detta beslut inväntar Bäck ett godkännande på en trafikanordningsplan som har en handläggningstid på 3 veckor hos trafikverket.

Förhoppningsvis kommer de kunna starta arbetet i slutet av februari och om det går som planerat kommer Bäckinstallation att driftsätta fibern i hushållen i slutet av mars början på april.
Notera dock att om det fryser till kommer allt att fördröjas då det ej går att schakta när det är tjäle pga. skaderisken på befintliga kablar.