Påminnelse: Anslutningsavgift skall betalas senast 30:e november 2015

Anslutningsavgiften ska nu betalas, sista betalningsdatum är 30 november 2015.

Belopp enligt anslutningsavtalet 14 000:- SEK till BG 178-7274

Viktigt: Betalningen ska märkas med fastighetsbeteckning.