För er som önskar se sin faktura

För er som önskar se sin faktura på hemsidan loggar in och skapar sitt eget lösenord.

När man sedan är inloggad och önskar se fakturan finns denna under historik, DOCK måste man trycka på Fakturering först och sedan Historik.

Trycker man direkt på Historik är denna tom då faktureringen ej aktiverats.

Vänligen se nedan förklaring.

fakt

Kallelse till ordinarie stämma Ek.För.Vinbäcks Fiber

Söndagen den 19 juni kl 19.00 i Tanumsskolans matsal

Dagordning enligt nedan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämma
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorer
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning, lägst 2 (två) och högst 5 (fem) personer varav en är sammankallande
16. Status av leverans från Telia
17. Avtal
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi vill också passa på att informera er alla om att första autogiron kommer att dras slutet denna månad, 28 juni.
Totala summan då vår partner för fakturering jobbar kvartalsvis, vilket innebär att vi kommer fakturera 4 månader första gången för juni samt kvartal 3 (Juli-Sep). Därefter var 3:e månad.

[table id=1 /]

Vi håller också på och samlar in samtliga mailadresser, saknar ca 33 % idag. Detta för att ni alla ska kunna logga in och att hämta ut fakturan om ni så önskar.

Jag vill också IGEN påminna er alla som idag inte än är registrerad på vår hemsida gällande nyhetsbrev att göra detta då ni automatiskt kommer få mail från föreningen gällande viktig information. Förhoppningen är att slippa springa runt och dela ut lappar.
Vinbäcks Fiber, Styrelsen

Telia varslade om strejk!

Info från Telia:

Vi har blivit varslade om strejk som, om den bryter ut, kommer att påverka vår service till dig som kund. För er som fastighetsägare eller förening innebär detta att vi inte kommer kunna upprätthålla vår normala servicenivå för er, era boende och medlemmar. Detta kan t.ex. innebära längre ledtider för service, längre väntetid i kundtjänst och längre väntetid för felavhjälpning.

Just nu förhandlar arbetsgivarorganisationen med fackförbunden och vi hoppas att de ska komma fram till en snabb lösning. Om parterna inte kommer överens alternativt förlänger förhandlingarna, bryter strejken ut på torsdag 21 april kl. 14.00. Vi håller dig uppdaterad via telia.se och hoppas på din förståelse.

Skulle du ha ytterligare frågor; kontakta din ordinarie kontaktperson på Telia. Slutkunder hänvisas till telia.se

Hälsningar,
Telia

Information gällande färdigställningen av fibern

Lite information gällande färdigställningen av fibern.
32st fastigheter som är igång och har möjligheten att använda fibern.
32st kommer bli inkopplade i Mars månad enligt plan.
64st (de sista) ska kopplas på under April månad.
Maj ses idag som reserv om något inte skulle gå enligt plan.

Installationen har startat i våra fastigheter!

Installationen har startat i våra fastigheter, alla godkännande är klara.
Tryckning under väg samt viss grävning kommer ske så snart tjälen släpper igen.

Information om att Bäck delat ut ”Öppen Fiber” och att man då kan välja leverantör är felaktigt.
Har varit i kontakt med dem och fått informationen om att de ska sluta då vi är bundna enligt kontraktet.
Ber om ursäkt om detta varit förvirrande för vissa.

Vid övriga tekniska frågor eller problem rörande fibern ber vi er kontakta Telia 90200 eller till nuvarande tjänsteleverantör för frågor rörande nuvarande abonnemang.

För inkoppling är det enligt tidigare information Oskar på Telia som ska kontaktas, oskar.haggner@teliasonera.com

Trafikverket har nu godkänt tillstånden vi väntat på!

Trafikverket har nu godkänt tillstånden vi väntat på.
Bäck Installation kommer att ha en genomgång med trafikverkets driftentreprenör på plats 17 Feb, då man går igenom tillvägagångssättet av arbetet.

Efter detta beslut inväntar Bäck ett godkännande på en trafikanordningsplan som har en handläggningstid på 3 veckor hos trafikverket.

Förhoppningsvis kommer de kunna starta arbetet i slutet av februari och om det går som planerat kommer Bäckinstallation att driftsätta fibern i hushållen i slutet av mars början på april.
Notera dock att om det fryser till kommer allt att fördröjas då det ej går att schakta när det är tjäle pga. skaderisken på befintliga kablar.

Information om läget i skrivande stund

Information om läget i skrivande stund.
Grävningen fortlöper i det tempo man önskat, dock tar det tid för Trafikverket att godkänna vissa grävningar vilket försenat det hela.

Föreningen har på sin sida tryckt på ett flertal gånger då det inte kommer som någon hemlighet att dessa godkännande behövs.
Dock hjälper detta föga och vi inväntar fortfarande godkännande.

Att det skulle komma igång område för område verkar inte bli aktuellt då just huvudstammen är ett av godkännanden Telia väntar på.
Sista informationen föreningen fått är att slutet Januari kan komma att vara ett troligt datum, inget vi kan luta oss mot dock.

Vill passa på att önska er alla en God Jul och Gott Nytt år!

För er som ej var på mötet!

  • För er som ej var på mötet finns utrustning att hämta samt papper som ska fyllas i och återlämnas till Telia samt föreningen.
  • Vänligen kontakta Michael på 0706-879279 för mer information
  • Blankett för utskrift Telia, skicka till nedan adress eller scanna in och maila till oskar.haggner@teliasonera.com Går också självklart bra att lämna in i både Uddevallas och Trollhättans Telia butik.

Adress:
Telia, Part of TeliaSonera Group, Business Area Mobility
Ladugårdsvägen 12
461 70 Trollhättan

Klicka här för att ladda hem Blanketten

 

  • När sedan installationen börjar bli klar och när fibern är indragen av installatören och mediaomvandlaren lyser grönt, mailar ni till oskar.haggner@teliasonera.com så sätter han igång Telias tjänster.